Site menu
News topics
Yeni Xəbərlər [338]
Azərbaycan [58]
Siyasət [72]
Maraqli və Lazımlı [43]
Şəkillər [137]
Musiqi [58]
Videolar [4]
Məşhurlar [147]
Sevgi [35]
Yumor [8]
Texnalogiya/Internet/Mobil dünya [60]
Avto dünya [20]
Qadın dünyasi [29]
Tibb-Təbabət/Münəccim [38]
Spor-idman [72]
Ordan-burdan [254]
Login form
News calendar
Search
Site friends
Tag Board
Our poll
Forum Yenidən İstifadəyə verilsinmi ?
1. Bəli
2. Xeyr
Tam səslər: 23


Cəmi online: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0

Cümə, 2018-01-19, 15.36MainRegistrationLogin
Qeribler.com
Welcome Qonaq | RSS
Main » 2008 » Fevral » 24 » kollesterol sentezi
kollesterol sentezi
19.20
Resim:Mevalonat yolu.png
Mevalonat yolu veya HMG-KoA redüktaz yolu hemen tüm canlý hücrelerinde görülen bir metabolik yoldur. Bu reaksiyonlar zinciri sonunda oluþan hidrofobik moleküllerin hücre zarý bakýmý, hormon üretimi, proteinlerin zarlara tutturulmasý, ve N-glikasyon gibi çeþitli görevleri vardýr.
Bu yol üzerinde yer alan birkaç anahtar enzimin DNA transkripsiyon seviyesinde üretimleri, SREBP'nin (Sterol Regulatory Element-Binding Protein-1 ve -2) etkinleþtirilmesi aracýlýðýyla arttýrýlýr. Hücre içi bir sterol algýlayýcý olan bu protein düþük kolesterol seviyelerine duyarlýdýr ve hem HMG-KoA redüktaz yolundan kolesterol üretimini canlandýrýr, hem de LDL reseptörü üretimini yükselterek hücre içine lipoprotein alýmýný arttýrýr. Bu yolun denetimi ayrýca HMG-KoA redüktaz mRNA translasyonu, yýkýmý ve onun fosforlanmasý aracýlýðýyla da gerçekleþir.
  • HMG-KoA sentaz enzimi, Asetil-KoA'yý asetoasetil KoA ile yoðunlaþtýrarak 3-hidroksi-3-metilglutaril KoA (HMG-KoA) oluþturur:

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction1.png

  • HMG-KoA redüktaz enzimi, HMG-KoA'yý NADPH tarafýndan mevalonat'a indirgetir. Bu reaksiyon sitozolda gerçekleþir. Bu reaksiyonla kolesterol sentezi yoluna girilmiþ olur, bu yüzden bu reaksiyonu katalizleyen HMG-KoA redüktaz, kolesterol düþürücü ilaçlarýn hedefi olarak seçilmiþtir:

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction2.png

  • Mevalonat kinaz enzimi mevalonat'ý to 5-fosfomevalonat'a dönüþtürür:

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction3.png

  • Fosfomevalonat kinaz enzimi, 5-fosfomevalonat'ý 5-pirofosfomevalonat'a dönüþtürür:

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction4.png

  • Mevalonat-5-pirofosphate dekarboksilaz enzimi, mevalonat-5-pirofosfat'ý 3-isopentenil pirofosfat (IPP) dönüþtürür:

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction5.png Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction6.png


Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction7.png

  • Prenil transferaz enzimi (farnesil pirofosfat sentaz olarak da bilinir) ardýþýk yoðunlaþma reaksiyonlarýný katalizler:
  • Dimetilallil pirofosfat, 3-isopentenil pirofosfat ile tepkiyip geranil pirofosfat oluþturur:

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction8.png

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction9.png

Bisfosfonatlar prenil transferazý (ve farnesiltransferazý) ketlerler.

  • Skualen sentaz enzimi iki molekül farnesil pirofosfatý, NADPH tarafýndan indirgeterek birleþtirir ve skualen oluþturur:

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction10.png

  • Skualen monooksijenaz, skualeni NADPH tarafýndan indirgetip 2,3-oksidoskualen (skualen epoksit) - oluþturur:

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction11.png

  • Lanosterol sentaz enzimi 2,3-oksidoskualen'i önce bir protosterol katyonuna ve nihayet lanosterol'e dönüþtürür:

Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction12.png Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction13.png

Bunlarý izleyen 19 reaksiyon lanosterolu kolesterole dönüþtürür. Resim:Cholesterol-Synthesis-Reaction14.png

Views: 682 | Added by: Berader | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Copyright MyCorp © 2018