Site menu
News topics
Yeni Xəbərlər [338]
Azərbaycan [58]
Siyasət [72]
Maraqli və Lazımlı [43]
Şəkillər [137]
Musiqi [58]
Videolar [4]
Məşhurlar [147]
Sevgi [35]
Yumor [8]
Texnalogiya/Internet/Mobil dünya [60]
Avto dünya [20]
Qadın dünyasi [29]
Tibb-Təbabət/Münəccim [38]
Spor-idman [72]
Ordan-burdan [254]
Login form
News calendar
Search
Site friends
Tag Board
Our poll
Forum Yenidən İstifadəyə verilsinmi ?
1. Bəli
2. Xeyr
Tam səslər: 23


Cəmi online: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0

Cümə axşamı, 2018-03-22, 21.47MainRegistrationLogin
Qeribler.com
Welcome Qonaq | RSS
Main » 2008 » Fevral » 13 » MEKKENiN iSTiQAMETiNi GOSTEREN MOBiL TELEFON
MEKKENiN iSTiQAMETiNi GOSTEREN MOBiL TELEFON
09.27
Türkiyənin ticarət þirkətlərindən birinin əməkdaþý olan Savaþ Qaplan, mübarək Ramazan ayý günlərində öz mobil cib telefonundan ayrýlmýr. Belə ki, günün müəyyən vaxtlarýnda telefonun ərəb dilində səsləndirdiyi qýsa dua – azan, namaz vaxtýnýn gəlib çatdýðýný bildirir. Telefonun göndərdiyi xüsusi siqnalýn vasitəsi ilə isə, müsəlmanlarýn müqəddəs þəhəri olan – Məkkənin hansý istiqamətdə yerləþdiyini müəyyən etmək olur. Mobil rabitə þirkətlərinin göstərdiyi bu yeni servis inanclý insanlarýn həyatýný əhəmiyyətli dərəcədə yüngülləþdirmiþdir. Və bu səbəMƏKKƏNÝN ÝSTÝQAMƏTÝNÝ GÖSTƏRƏN MOBÝL TELEFONbdən də bu yeniliyə çox böyük tələbat yaranmýþdýr. Savaþýn sözlərinə görə, indi müsəlmanlar əmindirlər ki, lazým olan zaman onlar namazýn vaxtýnýn gəlib çýxdýðý barədə xəbərdarlýq alacaqlar. «Bəzi telefonlar namazýn vaxtý barədə məlumatý dünyanýn 5000 þəhərində yada sala bilirlər. Ýslam – çox müasir dindir. Və elə bilməyin ki, o yerində sayýr. Məsələn, bir qədər əvvəl kitab maðazalarýnda müqəddəs Qurani-Kərimin elektron versiyasý çýxmýþdýr. Yüz dollara yaxýn qiyməti olan bu elektron vepsiyalý Quraný alan adam, ona həm ərəb və həm də ingilis dilində qulaq asa bilər» – deyə, o bildirmiþdir. Müsəlmanlarýn istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuþ elektron qurðular bazarý artýq daima geniþlənməkdədir. «Samcom Electronics» kompaniyasýnýn bir þöbəsi olan «ilkone Mobile Telecommunication» þirkətinin satýþa buraxdýðý yuxarýda qeyd olunmuþ «ilkone i800» mobil telefonu həm Məkkəyə istiqaməti göstərir, həm namaza çaðýrýr və həm də dünyanýn 5000 þəhərində namazýn vaxtýnýn yetiþməsi barədə yada salýr. Baþqa bir misal. «TravellingMuslim.com» saytý çox böyük müvəffəqiyyətlə «Prayer Watch», «Qiblat Direction Finder» və «Electronic Tasbih» elektron qurðularý dəsti satmaqdadýr. Bu qurðular muvafiq olaraq, namazýn vaxtýnýn gəlib çatdýðýný bildirir, Məkkəyə olan istiqaməti müəyyən edir və namaz əsnasýnda təkrarlanan zikrlərin sayýlmasýný həyata keçirir. Həmçinin, gündəlik beþ namazýn hər biri üçün ayrýca olaraq edilən səcdələri sayan canamaz – səccadə yaradýlmýþdýr. Belə ki, səccadənin üzərində alýnýn möhürə toxunduðu yerdə xüsusi bir cihaz quraþdýrýlmýþdýr ki, bu da namaz qýlan müsəlmana lazým olan səcdələrin sayýný onun yadýna salýr.
Views: 479 | Added by: SultanSS | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Copyright MyCorp © 2018