Site menu
News topics
Yeni Xəbərlər [338]
Azərbaycan [58]
Siyasət [72]
Maraqli və Lazımlı [43]
Şəkillər [137]
Musiqi [58]
Videolar [4]
Məşhurlar [147]
Sevgi [35]
Yumor [8]
Texnalogiya/Internet/Mobil dünya [60]
Avto dünya [20]
Qadın dünyasi [29]
Tibb-Təbabət/Münəccim [38]
Spor-idman [72]
Ordan-burdan [254]
Login form
News calendar
Search
Site friends
Tag Board
Our poll
Forum Yenidən İstifadəyə verilsinmi ?
1. Bəli
2. Xeyr
Tam səslər: 23


Cəmi online: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0

Cümə, 2018-03-23, 14.46MainRegistrationLogin
Qeribler.com
Welcome Qonaq | RSS
Main » 2008 » Fevral » 13 » "Baký-Tiflis-Qars» layihəsi üçün əlavə problemlər yaranacaq"
"Baký-Tiflis-Qars» layihəsi üçün əlavə problemlər yaranacaq"
15.22
"Gürcüstan hökuməti yüklərin Avropaya birbaþa daþýmaða deyil, limanlarlarda boþaltmaða üstünlük verəcək"
Fevralýn 12-də Bakýda keçirilməsi nəzərdə tutulan «Baký-Tiflis-Qars» dəmir yolu layihəsinin əlaqələndirmə þurasýnýn iclasý yalnýz texniki səbəblərə görə təxirə salýnýb. Gürcüstanýn Ýqtisadi Ýnkiþaf Nazirliyinin nəqliyyat departamentinin rəisi Mamuka Varþadzenin ANS TV-nin Gürcüstan bürosuna verdiyi məlumata görə, görüþün təxirə salýnmasýnýn əsas səbəbləri «Marabda-Qarsaxi» dəmiryolu layihəsinin direktoru və komissiyanýn üzvü Ramaz Qiorqadzenin xəstə olmasý və komissiya üzvlərindən birinin iþgüzar səfərdə olmasý ilə baðlýdýr.

Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin müavini Musa Pənahov bildirib ki, əlaqələndirmə þurasýnýn növbəti iclasýnýn bu ayýn sonuna kimi keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Þuranýn iclasýnda dəmir yolunun Gürcüstan hissəsində tikinti iþlərinə hazýrlýðýn gediþi, eləcə də maliyyələþdirmə məsələləri nəzərdən keçirilməli idi. Yayýlan qeyri-rəsmi məlumatlara görə, görüþdə həmçinin Gürcüstan dəmir yollarýnýn Rusiya þirkətinə verilməsi imkanlarý da müzakirə mövzusu olmalý idi. Gürcüstan dəmir yollarýnýn uzunmüddətli icarəyə verilməsi ilə baðlý təkrar tender də elan olunub. Tenderdə Rusiya da daxil olmaqla müxtəlif ölkələrdən 5 þirkət iþtirak edir.

    Tiflisdə yayýlan məlumatlara görə, Gürcüstan dəmir yollarýnýn idarə edilməsini Ermənistanda olduðu kimi Rusiya dəmir yollarý həyata keçirə bilər. Hətta bəzi ekspertlər Tiflisin elektrik paylayýcý þəbəkəsinin «Rao EES»-ə verilməsini əsas gətirib, dəmir yolu ilə baðlý analoji halýn təkrarlanacaðýný bildirib. Gürcüstan Ýqtisadi Ýnkiþaf Nazirliyinin nəqliyyat departementinin rəisi Mamuka Vatþadzenin sözlərinə görə, tender hələ baþa çatmayýb və tenderdə Rusiya þirkəti qalib gəlməyə də bilər.

    Yeri gəlmiþkən, Rusiyanýn Gürcüstan dəmir yollarýna maraq göstərməsini nəqliyyat naziri Ýqor Levitin də ötən həftə təsdiqləyib. O, Rusiya-Gürcüstan-Ýran dəmir yollarýnýn birləþdirilməsi ilə Þimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradýlacaðýný da istisna etməyib. O, bu baxýmdan Abxaziya dəmir yollarýnýn bərpasýnýn vacibliyini də vurðulayýb. Ýqor Levitin Saakaþvilinin prezident seçilməsindən sonra Rusiya ilə münasibətləri yaxþýlaþdýrmaq barədə bəyanatlarýný yada salaraq, bunun üçün fürsətin yetiþdiyini də xatýrladýb.

    Gürcüstandaký iqtisadi təhlükəsizlik assosiasiyasiyasýnýn prezidenti Gia Xuxaaþvili bildirib ki, ölkənin dəmir yollarý Rusiyaya satýlsa və ya idaretməyə verilsə, «Baký-Tiflis-Qars» layihəsi üçün əlavə problemlər yaranacaq: «Həm dəmir yolunu alan þirkət, həm də Gürcüstan hökuməti özü yüklərin Avropaya birbaþa daþýmaða deyil, limanlarlarda boþaltmaða üstünlük verəcək. Çünki bu, ölkəyə əlavə gəlir gətirəcək». Azərbaycanýn Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildiriblər ki, «Baký-Tiflis-Qars» dəmir yolunun iþə salýnmasý üçün hökumətlərarasý müqavilə imzalanýb. Nəqliyyat nazirinin müavini Musa Pənohov bildirib ki, yolun Gürcüstan hissəsinin inþasý üçün bu ölkəyə Azərbaycan Neft Fondundan 200 milyon dollar kredit ayrýlýb və artýq ilk tranþ ödənilib. Aprelin əvvəllərində inþaat iþlərinə, 2009-cu ilin sonlarýnda isə bu dəhlizlə yükdaþýmalara baþlanacaq.

    Xatýrladaq ki, nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində Gürcüstan ərazisində 31, Türkiyədə isə 76 kilometr uzunluðunda yeni dəmir yolu xətti çəkiləcək, eyni zamanda 160 kilometrlik Marabdi-Axalkalaki yolu yenidən qurulacaq. Layihənin ümumi dəyəri isə 600 milyon dollar qiymətləndirilir.

Views: 417 | Added by: SultanSS | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Copyright MyCorp © 2018