Site menu
News topics
Yeni Xəbərlər [338]
Azərbaycan [58]
Siyasət [72]
Maraqli və Lazımlı [43]
Şəkillər [137]
Musiqi [58]
Videolar [4]
Məşhurlar [147]
Sevgi [35]
Yumor [8]
Texnalogiya/Internet/Mobil dünya [60]
Avto dünya [20]
Qadın dünyasi [29]
Tibb-Təbabət/Münəccim [38]
Spor-idman [72]
Ordan-burdan [254]
Login form
News calendar
Search
Site friends
Tag Board
Our poll
Forum Yenidən İstifadəyə verilsinmi ?
1. Bəli
2. Xeyr
Tam səslər: 23


Cəmi online: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0

Bazar günü, 2018-04-22, 02.59MainRegistrationLogin
Qeribler.com
Welcome Qonaq | RSS
Main » 2008 » Fevral » 9 » Arýq, yoxsa kök olmaq yaxþýdýr?..
Arýq, yoxsa kök olmaq yaxþýdýr?..
04.08
Artýq çəki problemi bu gün dünyada hər kəsi narahat edir.
Ölkəmizdə də bu məsələ aktuallýðýný qoruyub-saxlayýr. Vətəndaþlarýmýzýn təxminən 65 faizi izafi çəkidən əziyyət çəkir. Heç kimə sirr deyil ki, artýq kilolar saðlamlýq baxýmýndan da orqanizmə Xazar.namezərərlidir. Qan-damar sisteminin normadan artýq iþləməsi təzyiqin və ümumən orqanizmin funksiyasýnýn pozulmasýna gətirib-çýxarýr. Digər tərəfdən, qaraciyərin piylənməsi nəticəsində vaxtýndan əvvəl sýradan çýxmasý təhlükəsi yaranýr. Aðciyərin effektiv iþləməsinə maneçilik törədilir və insan təngnəfəslik problemi ilə qarþýlaþýr. Bütün bunlara kök adamýn əsəbi, stress altýnda yaþadýðýný, yuxusuzluðu əlavə etsək, mənzərənin son dərəcə acýnacaqlý olduðunu görə bilərik.
   "Arýq olmaq insan orqanizmi üçün təhlükəlidirmi" sualý bizi çox düþündürdüyündən həkim Lalə Cavadova ilə əlaqə saxladýq. O, sualýmýza belə aydýnlýq gətirdi: "Rəsmi statistikaya görə, kök adamlar arýqlara nisbətən 6-7 il az yaþayýrlar. Bir anlýq təsəvvür edin ki, hər gün sizə normal çəkinizdən əlavə olaraq 20-30 kilo aðýr yük daþýdýrlar. Sizcə, bu sýnaða bədəniniz dözə bilərmi? Cavab birmənalýdýr, insan hər an normadan artýq çəki daþýmaq məcburiyyətində qalarsa, orqanizm əvvəl-axýr yorulub sýradan çýxacaq. Deməli, kök olmaq hər cəhətdən zərərlidir və estetik görünmür. Lakin son aylarýn araþdýrmalarý yeni bir təhlükəli tendensiyaný üzə çýxarýb. Sən demə, kökəlmək təhlükəsi qarþýsýnda özlərini arýqladan gənclər daha qorxulu olan arýqlýq problemi ilə üz-üzə qalýblar".
   Lalə xaným bizə 90-60-90 ölçüsü haqqýnda da məlumat verdi: "Araþdýrmalardan məlum olub ki, etalon sayýlan 90-60-90 ölçüsü normal göstərici deyil. Baþqa sözlə desək, saðlam bədənə aid deyil. Bu xəstəlik tibbi dildə "anoreksiya" adlanýr. Təsadüfi deyil ki, bu il Çində keçiriləcək payýz-yaz paltarlarýnýn defilesində fransýz manekenlərin çýxýþýna qadaða qoyulmuþdu. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi bu addýmýný manekenlərin qeyri-saðlam bədən ölçülərinə malik olmalarý ilə izah etmiþdi. Defile təqdimlənsəydi, gənclərə pis örnək ola bilərdi".
   Müsahibimiz bizə dünyaca məþhur fotoqraf sayýlan Olivero Toskaninin bu sahədə çalýþmasýndan da söz açdý: "Olivero Toskani son zamanlar bu problem üzərində çalýþmaða baþlayýb. O, 1982-ci ildən 2000-ci ilədək "Colors" jurnalýnýn rəhbərlərindən biri olub və son dərəcə kəskin süjetlərdən istifadə etməklə reklam çəkiliþlərində aðlagəlməz kompozisiyalarý ilə tanýnýb. Ýtaliyalý fotoqraf bir müddət ictimai iþlərdən uzaq qaldý və yalnýz bu il yenidən fəaliyyətə baþladý. 21 yaþlý braziliyalý model Anna Reston anoreksiya xəstəliyindən dünyasýný dəyiþdikdən sonra Olivero Toskani bu xəstəliyə qarþý ümumdünya mübarizə kampaniyasýna qoþuldu. O, Milan þəhərində ənənəvi təþkil olunan həftəlik moda defilesi ərəfəsində 23 yaþlý fransýz Ýzabel Karonun çýlpaq þəkillərini ictimaiyyətə təqdim etdi. Fransalý maneken 13 yaþýndan bəri bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. O, "Vanity fair" mətbu orqanýna müsahibəsi zamaný bunlarý söyləmiþdi: "Mən həmiþə öz bədənimi gizlətmiþəm. Ýndi qorxmadan göstərirəm. Çünki mənim çəkdiyim əzabý görən hər kəs arýqlamaq tələsindən qurtula biləcək, necə ki mən çalýþýram".
Views: 532 | Added by: SultanSS | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Copyright MyCorp © 2018