Site menu
News topics
Yeni Xəbərlər [338]
Azərbaycan [58]
Siyasət [72]
Maraqli və Lazımlı [43]
Şəkillər [137]
Musiqi [58]
Videolar [4]
Məşhurlar [147]
Sevgi [35]
Yumor [8]
Texnalogiya/Internet/Mobil dünya [60]
Avto dünya [20]
Qadın dünyasi [29]
Tibb-Təbabət/Münəccim [38]
Spor-idman [72]
Ordan-burdan [254]
Login form
News calendar
Search
Site friends
Tag Board
Our poll
Forum Yenidən İstifadəyə verilsinmi ?
1. Bəli
2. Xeyr
Tam səslər: 23


Cəmi online: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0

Cümə axşamı, 2018-04-19, 13.36MainRegistrationLogin
Qeribler.com
Welcome Qonaq | RSS
Main » 2008 » Fevral » 9 » "Seçki prosesi əvvəl-axýr beynəlxalq standartlarla uzlaþmalýdýr"
"Seçki prosesi əvvəl-axýr beynəlxalq standartlarla uzlaþmalýdýr"
02.00
Sergey Kuznetsov: "Azərbaycanda rəqabətli seçki mühitinin yaradýlmasý üçün bir çox iþlər görülməlidir"

    «Azərbaycanda rəqabətli seçki mühitinin yaradýlmasý üçün təkcə hüquqi yox, praktiki müstəvidə də bir çox iþlər görülməlidir». Bunu Venesiya Komissiyasýnýn katibi Sergey Kuznetsov «Azadlýq» radiosuna müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, hakimiyyət nümayəndələri ilə danýþýqlarýnda seçki mexanizmini sadələþdirmək yollarýný müzakirə edirlər. Bəzi məsələlərdə mövqelər yaxýn olsa da, seçki komissiyalarýnýn tərkibi ilə baðlý konkret razýlýq hələ əldə edilməyib. Razýlaþdýrýla biləcək məsələlər arasýnda isə namizədlərin irəli sürülməsi mexanizmi, siyahýya alýnma və digər detallar var.

    Venesiya Komissiyasýnýn katibi seçki qanunvericiliyinə yalnýz texniki dəyiþikliklər olunacaðý barədə hakimiyyət nümayəndələrinin bəyanatlarýna da münasibət açýqlayýb: «Bu, subyektiv yanaþmadýr. Çünki nəyin texniki olub-olmadýðýný demək çətindir. Ýndiyədək apardýðýmýz danýþýqlar nəticəsində müəyyən baza formalaþdýra bilmiþik. Amma biz detallý þəkildə, hüquqþünaslarla da iþləyirik. Əsas məsələ seçicilərin sərbəst seçim hüquqlarýnýn qorunmasýdýr və bunun üçün konkret addýmlar tələb olunur. Amma onu necə adlandýrmaq o qədər də vacib deyil».

    Cənab Kuznetsov bildirib ki, Azərbaycan əvvəl-axýr seçki prosesini beynəlxalq standartlara uzlaþdýrmalýdýr, amma bunu indi etmək daha yaxþý olardý. Komissiya nümayəndəsi onu da qeyd edib ki, bəzi müxalifət partiyalarýnýn qarþýdaký prezident seçkisini boykot etmək qərarýný baþa düþürlər: «Bu siyasi partiyalarýn mövqeyidir. Əlbəttə, onlarýn öz səbəbləri var».

    «Azadlýq» bloku seçki komissiyalarýnýn tərkibi dəyiþməyincə, prezident seçkisinə qatýlmayacaðýný elan edib. Digər əsas müxalifət partiyalarý da seçki komissiyalarýnýn tərkibinin dəyiþilməsini istəyir.

    Venesiya Komissiyasý ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasýnda danýþýqlar fevralýn 7-də baþlayýb və bu gün baþa çatmalýdýr.

Views: 469 | Added by: SultanSS | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Copyright MyCorp © 2018